contact@pctalent.co.il +972 073-332-3003
תגית: תוכנה
desktop-1-thumb
מערכת מודולרית היא מערכת הבנויה מיחידות משנה, שיכולות להיות זהות או שונות. הרכיבים שלכל אחד יש קיום נבדל ועצמאי, צריכים להיות מסוגלים להתחבר, לתקשר, לתפעל ולהחליף מידע באמצעות ממשק סטנדרטי, כאשר רצוי (אבל לא הכרחי) שיהיו בעלי צמידות רופפת. שלבי הפיתוח במערכות מידע התפתחו מאד בעשור האחרון. זאת, מהסיבה שמפתחים ומהנדסי תכנון פיתוח נצמדים יותר
X